Tarieven

Tarieven Embryo Transplantatie Animal Embryo Centre BV 2024

 

Stalling

€12,5-/dag; inclusief het scannen en insemineren van de donormerrie

Embryo spoeling

€250,-/spoeling

Embryo invriezen

€150,-/embryo

Opslag ingevroren embryo’s

Opslag van de ingevroren embryo’s vindt altijd plaats bij Animal Embryo Centre Diergaerderhof BV. De eerste drie maanden is de opslag van de embryo’s gratis, gevolgd door:

€5,-/maand/embryo

Dracht

Een dracht van 42 dagen: €2000,-

Draagmoeder

Aankoop draagmoeder: €1500,-

De draagmoeder dient afgehaald te worden bij 42 dagen dracht. Vanaf de dag van transplantatie tot het afhalen van de dragende merrie wordt €9,-/dag stalgeld in rekening gebracht. Na het spenen van het veulen moet de draagmoeder worden terug geleverd aan Animal Embryo Centre Diergaerderhof. Indien de merrie in goede gezondheid en conditie is, ontvangt u €800,- retour.

De ontvangstermerrie moet binnen 6 maanden na de geboorte van het veulen terug geleverd worden aan AEC, in goede gezondheid, correct gevaccineerd en met bijbehorend paspoort. De opdrachtgever zal Animal Embryo Centre Diergaerderhof minstens 2 dagen voor het terugbrengen van de draagmoeder inlichten over de naam van de draagmoeder, alsook van de datum en het tijdstip van aankomst. Zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van Animal Embryo Centre Diergaerderhof zal iedere draagmerrie die niet teruggebracht is binnen 6 maanden na de verwachte partus datum worden verrekend met de opdrachtgever. Hiervoor wordt een nabetaling van  €1.000,- exclusief BTW in rekening gebracht.

Extra kosten door medicijnen, behandelingen, vaccinaties, ontworming, hoefsmid en overige handelingen van de donormerrie en/of draagmoeder zijn niet berekend in het stallingstarief. Deze kosten worden extra in rekening gebracht.

Tarieven zijn exclusief BTW en prijsstijgingen zijn voorbehouden

 

Tarieven Inseminatie Paard Animal Embryo Centre BV 2024

 

Stalling

€12,50/dag

Scannen

€25,-/scan

Insemineren

€25,-/inseminatie

Sperma

  • AEC Diergaerderhof BV levert het sperma en factureert dit rechtstreeks aan de opdrachtgever.
  • AEC Diergaerderhof BV bestelt sperma in opdracht van de opdrachtgever bij de hengstenhouder. De verrekening van de kosten van het sperma en transport vindt rechtstreeks plaats tussen de hengstenhouder en de opdrachtgever.
  • De opdrachtgever zorgt zelf voor de aanlevering van het sperma. De opdrachtgever is hierbij zelf verantwoordelijk voor een juiste en tijdige aanlevering.

 

Opslag sperma: €5,-/dosis sperma/maand

De bewaring van het benodigde sperma gebeurt voor rekening en risico van de opdrachtgever. AEC Diergaerderhof BV is nimmer aansprakelijk voor breuk, fysieke en genetische kwaliteit van het sperma.

 

Extra kosten door medicijnen, behandelingen, vaccinaties, ontwormen, hoefsmid en overige handelingen van de donormerrie en/of draagmoeder zijn niet berekend in het stallingstarief. Deze kosten worden extra in rekening gebracht.

De tarieven gelden voor de handelingen, indien deze verricht worden op Animal Embryo Centre Diergaerderhof. Tarieven zijn exclusief BTW en prijsstijgingen zijn voorbehouden